• Avfall och återvinning
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Nordamerika

Elon Musk donerar 100 miljoner dollar till teknik för koldioxidlagring

För att snabba på utsläppsminskningarna i världen tweetade Elon Musk att han tänker donera 100 miljoner dollar till teknik för att fånga upp och lagra koldioxid.

En teknik som lyfts fram för att snabbt få ned utsläppsminskningarna är CCS, Carbon Capture and Storage. Tekniken används för att suga upp utsläppen ur luften för att sedan inkapsla den och skicka till förvaring, eller för att tillverka produkter av. Det är detta som Elon Musk twittrade ut att han ämnar donera 100 miljoner dollar, motsvarade 830 miljoner svenska kronor, till.

Läs hela artikeln på warpnews.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter