• Förnybar energi
  • Sverige

Svensk Vindenergi uppdaterar färdplan för vindkraften

Utbyggnaden av land- och havsbaserad vindkraft kommer att spela en central roll för att möta kraven på en konkurrenskraftig omställning i Sverige och i våra grannländer. Nu publicerar Svensk Vindenergi en uppdaterad färdplan som ska hjälpa beslutsfattare och myndigheter att uppå aktuella energi- och klimatmål.

Svensk Vindenergi föreslår fyra områden som regeringen måste prioritera redan under nuvarande mandatperiod för att underlätta omställningen:

  • Agera aktivt för elektrifiering.
  • Stärk och bygg ut elnäten.
  • Underlätta för tillståndsprocesserna.
  • Integrera klimattänk i allt beslutsfattande.

Läs mer på vindkraftsnyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter inom energi