• Förnybar energi
  • Nordamerika

Vindkraften kör förbi olje- och gassektorn i Texas

Delstaten Texas, annars känd som den amerikanska olje- och gassektorns vagga, har avsevärt utökat antalet vindkraftverk.

År 2020 stod vindkraften för nästan 25 procent av Texas elproduktion, medan kol levererade cirka 18 procent.

Läs hela artikeln på solenerginyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter