• Avancerade material
  • Transporter
  • Sverige

Nya tekniker återvinner infångad koldioxid

För att världen ska kunna hålla sig till Parisavtalet behöver redan existerande koldioxid i atmosfären fångas in. Den ifrågasatta metoden innebär att den infångade koldioxiden därefter förvaras, men nu öppnas även möjligheten för att återvinna gasen.

För att temperaturerna ska stabilisera sig på en två-gradig ökning behöver vi enligt FN:s klimatpanel IPCC att få bort ungefär 10 miljarder ton koldioxid ur atmosfären. Även i den statliga SOU-utredningen ”Vägen till en klimatpositiv framtid” föreslås att Sverige ska lagra koldioxid som ett sätt att nå nollutsläpp till år 2045 och därefter uppnå negativa utsläpp.

Läs hela artikeln på supermiljobloggen.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter