• Elnät och energilagring
  • Förnybar energi
  • Sverige

Rapport: Genomförandeplanen för elmarknaden överlämnad

I slutet av december 2020 lämnade Energimarknadsinspektionen (Ei) rapporten Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion till regeringen. I rapporten framgår att Sverige har en väl fungerande elmarknad, men att det finns några områden som kan förbättras.

Fler nyheter