• Avancerade material
  • Sverige

Utlysning: Språngbräda till framtidens metalliska material – Steg 1

Detta är utlysning nummer 16 inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Utlysningen syftar till att svensk metall- och verkstadsindustri ska ta plats i den absoluta tekniska, ekonomiska och miljömässiga framkanten genom nu framväxande teknologier och nya angreppssätt.

Utlysningen erbjuder stöd till genomförbarhetsstudier för att operationalisera idéer, bygga konsortier och ta fram en fullständig plan för att genomföra idén i den kommande utlysningen gällande Steg 2.

Sista ansökningsdag är den 15 april 2021, kl 14:00.

Läs mer och ansök på vinnova.selänk till annan webbplats

Fler nyheter