• Förnybar energi
  • Sverige

Martin & Servera satsar på största solcellsparken i södra Sverige

Martin & Servera-gruppen arbetar sedan länge för att minimera bolagens negativa klimatpåverkan. Nu tas ett stort steg på vägen mot en hållbar verksamhet när koncernen tecknar avtal om Sveriges största solcellspark.

Koncernen har tecknat avtal för att köpa ca 19 GWh solel per år i 15 år. Det motsvarar den årliga hushållselen i 3800 normalstora villor. Martin & Servera går med den här satsningen från att endast köpa grön el som redan produceras till att tillföra ny förnybar elproduktion i en egen solcellspark.

Läs mer på solenerginyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter om energi