• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Utlysning: Uppskalning för en hållbar industri

I den här utlysningen efterfrågas projektförslag för vidareutveckling och uppskalning av lösningar som, efter implementering, bidrar till en klimatneutral och hållbar industri. Det övergripande syftet är att – genom stöd till test och demonstration i verklig miljö – främja industriell implementering.

Detta är en utlysning inom Vinnovas prioriterade område Hållbar industri.

Vem kan söka?
Utlysningen riktar sig till aktörskonstellationer bestående av parter (juridiska personer) som öppnar upp för ett systemövergripande omställningsarbete, där hela ekosystem och värdekedjor/värdenätverk omfattas. De aktörer som krävs för att ta lösningen vidare till implementering ska finnas representerade i aktörskonstellationen.

Informationsmöte om utlysningen hålls den 18 februari.

Sista ansökningsdag är den 15 april kl 14:00, 2021.

Läs mer och ansök på vinnova.selänk till annan webbplats

Fler nyheter