• Förnybar energi
  • Sverige

Nya regler för statligt solcellsstöd

Från nyår 2021 trädde nya regler för statligt solcellsstöd ikraft. Det tidigare solcellsstödet avvecklas. Istället inrättas ett grönt skatteavdrag för privatpersoner.

Genom förordningsändringen kan stöd beviljas till ansökningar från kommuner och företag från den 15 januari, med en stödnivå på 10 procent. Det datum då installationerna senast ska vara slutförda ändras till den 30 september 2021 och tiden för begäran om utbetalning ändras till senast två månader från det slutförandedatum som anges i beslutet om stöd.

Läs hela artikeln på solenerginyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter