• Förnybar energi
  • Sverige

Ultrakondensatorer ger fördelar för vindkraften

Ultrakondensatorer medför helt avgörande fördelar ifråga om bland annat minskat underhållsbehov, supersnabba reaktionstider, mindre kemikalieinnehåll och därmed högre säkerhet, bättre temperaturtålighet och större möjligheter till turbinuppställning på avlägsna platser.

De kräver lite eller inget underhåll och har en livslängd på upp till 15 år (avsevärt längre än för batterier), vilket är en viktig fördel för vindparksoperatörer med fokus på att minimera driftskostnaderna för att upprätthålla teknisk konkurrenskraft.

Läs hela nyheten på vindkraftsnyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter