• Förnybar energi
  • Sverige

Fler vindparker i södra Sverige

Rabbalshede Kraft har tecknat avtal om sammanlagt tre vindkraftsparker med byggstart första kvartalet 2021. De tre vindparkerna har en sammanlagd effekt på 100 MW som tillsammans förväntas producera 286 GWh. Detta motsvarar hushållsel för ca 57 200 hushåll.

Vindparkerna är lokaliserade i södra halvan av Sverige, vilket ger ett viktigt tillskott av elproduktion i det som benämns elprisområde 3, som idag har ett underskott på elproduktion.

Hela artikeln finns på vindkraftsnyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter inom området energi