• Resurser och miljö
  • Sverige

Ny kartläggning av mikroplaster i Östersjön

Över hälften av den mikroplast som finns i Östersjön transporteras dit via dagvatten och avloppsvatten. Än så länge är plastens miljöpåverkan begränsad, men eftersom utsläppen är stora och plast bryts ner extremt långsamt måste utsläppen minska snarast, annars riskerar vi miljöeffekter längre fram som vi inte kan åtgärda. Det visar ny forskning från det Vinnova- och EU-finansierade projektet Bonus Micropoll.

Kartläggningen omfattar 190 sand- och sedimentprover från hela Östersjöregionen, bland annat den svenska östkusten och Öland, med analys av närmare 10 000 mikroplastbitar. Nära 20 procent utgjordes av industriella pellets, nästan lika mycket av icke-identifierbara plastbitar och därefter fragment från cigarettfimpar.

Läs hela artikeln på ivl.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter