• Byggnader och infrastruktur
  • Sverige
  • Norden
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  • Oceanien

Kartläggning av länders färdplaner för att minska byggsektorns klimatutsläpp

En forskargrupp under ledning av IVL har kartlagt olika länders arbete med lågenergibyggnader och färdplaner för att minska byggsektorns klimatutsläpp. Studien visar att det är stora geografiska skillnader och att det helt saknas data för många delar av världen.

De länder som har färdplaner för byggsektorn fokuserar i allmänhet mer på nya byggnader än på redan befintliga, trots att de senare är betydligt fler till antalet och mindre energieffektiva.

Läs hela artikeln på energinyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter