• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Transporter
  • Sverige

Reformer i budgeten 2021 kan ge fart åt en grön återhämtning

I juli 2020 lanserade fjorton expertorganisationer från hela världen — inklusive Stockholm Environment Institute — Energy Policy Tracker, en databas som visar fortlöpande analys av regeringars ekonomiska återhämtningspaket för covid-19 ur ett klimat- och energiperspektiv.

Återhämtningspaketen efter covid-19 ger en möjlighet för länder att öka takten i omställningen till förnybar energi. Datan i Energy Policy Tracker visar dock att många länder hittills har lagt stora stöd som främjar fossil energi.

Läs hela artikeln på solenerginyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter