• Avfall och återvinning
  • Sverige

Chalmers utvinner zink ur flygaska

Flygaska innehåller betydande mängder värdefulla metaller – som zink. Det är något forskare vid Chalmers upptäckt när de utvecklat en metod som utvinner en del av metallen.

Chalmers tekniska högskolas metod har utvecklats under flera år och testad i pilotskala, tvättas askan med syra som också avskilts från rökgasen. Zinkämnet kan sedan separeras från askan och bearbetas till ny råvara.

Läs hela artikeln på recyclingnet.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter