• Avfall och återvinning
  • Sverige

Naturvårdsverket får uppdrag att öka återvinningen för plast som ej går att återanvända

Mer plast ska materialåtervinnas och hanteringen av bioavfallet ska bli effektivare. Det är målet med de uppdrag som regeringen gett Naturvårdsverket.

Ett särskilt fokus ska ligga på kemisk plaståtervinning, som ett komplement till mekanisk materialåtervinning.

Läs hela artikeln på avfallsverige.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter