• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Transporter
  • Sverige

Sveriges klimatplan inlämnad till FN

Nu har Sverige lämnat in sin klimatplan till FN, i enlighet med Parisavtalet. Totalt finns nu 25 nationella åtaganden för minskade klimatutsläpp listade. Sveriges mål är att ha nollutsläpp 2045, delvis med hjälp av så kallade negativa utsläpp.

De negativa utsläppen kan åstadkommas på tre olika sätt:

  • Ökad koldioxidinfångning i skog eller mark
  • Verifierade utsläppsminskningar genom investeringar i andra länder
  • Infångning- och lagring av koldioxid på teknisk väg

Läs hela artikeln på miljo-utveckling.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter