• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Transporter
  • Sverige

Rapport: Sverige klimatetta i världen

Sveriges klimatpolitik hamnar i topp i internationell rankning, men vi får bakläxa för energianvändningen. Inget land gör tillräckligt för att nå klimatmålen, menar Germanwatch, NewClimate Institute and Climate Action Network, som ligger bakom den jämförande studien.

Mätningen består av en sammanvägning av fyra komponenter: ländernas klimatpolitik, energianvändning, utsläpp av växthusgaser och andel förnybar energi.

Läs hela artikeln på supermiljobloggen.se Länk till annan webbplats.

Läs rapporten Länk till annan webbplats.

Fler nyheter