• Avancerade material
 • Avfall och återvinning
 • Byggnader och infrastruktur
 • Elnät och energilagring
 • Energieffektivisering
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Förnybar energi
 • Resurser och miljö
 • Transporter
 • Vatten och avlopp
 • Sverige
 • Norden
 • Europa
 • Afrika
 • Asien
 • Nordamerika
 • Sydamerika
 • Oceanien

Allt fler centralbanker i världen engagerar sig i klimatfrågan

77 centralbanker i världen har, liksom svenska Riksbanken, gått med i nätverket Greening the Financing System som brukar kallas för centralbankernas klimatklubb.

Fler nyheter