• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

2020 Europe Sustainable Development Report

Sverige på andra plats i arbetet för att nå de globala målen i Agenda 2030. EU har dock stora utmaningar inom flera områden och pandemin har inneburit ett bakslag för arbetet med hållbar utveckling.

Fler nyheter