• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Fyra statliga myndigheter går samman och tar en aktiv roll för städernas omställning

Klimatomställningen behöver växlas upp. För att stötta städernas arbete med att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 har Energimyndigheten, Vinnova, Formas och Tillväxtverket idag skrivit på Klimatkontrakt 2030.

Genom att underteckna klimatkontraktet går myndigheterna samman och tar en aktiv roll i samarbetet med nio svenska kommuner och det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

Läs hela nyheten på energimyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter