• Förnybar energi
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Test för att separera ut flytslam för biogasproduktion

Energimyndigheten har beviljat 3,5 miljoner kronor i stöd till SurfCleaner för fullskaligt test av teknik för att ta upp och separera flytslam i reningsverk. Målet är minskad resursförbrukning och ökad biogasproduktion med mycket liten energiinsats.

Tekniken samlar in och separerar flytslammet på ett energieffektivt sätt, vilket möjliggör en betydande ökning av bioenergi från samhällets restströmmar. En teknik som nu ska valideras som ett komplett system som kan integreras i existerande reningsverk i Sverige och internationellt.

Läs hela artikeln på energinyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter