• Elnät och energilagring
  • Asien

Utlysning: Bidra till framtidens smarta elnät via samarbetsprojekt med Indien

Du som har en idé och som vill vara med och accelerera utvecklingen av ett hållbart elsystem är välkommen att söka stöd för bilaterala projekt, med svenska och indiska aktörer, som syftar till att utveckla nya lösningar, tjänster och kunskap inom området smarta elnät.

Utlysningen omfattar tillämpade forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på svensk-indisk samutveckling av ny teknik, tjänster eller processer för att hantera utmaningar inom ramen för smarta elnät.

Vem kan söka?
Projektkoordinator och huvudansvarig sökande ska vara ett svenskt företag. Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan vara medsökande. Det kan till exempel vara:

  • företag
  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • institut

Sista ansökningsdag är den 20 maj, 2021.

Läs mer på energimyndigheten.selänk till annan webbplats

Fler nyheter