• Avfall och återvinning
  • Sverige

Rapport: Därför ska investerare satsa på återvinning

Forskningsstiftelsen Mistra vill få investerare att satsa på återvinning. I potten finns 6 biljoner kronor i vinst per år. Där finns också en framtida marknad för en ny sorts företag.

Dagens förluster kan omvandlas till vinstdrivande verksamhet, bland annat till följd av att allt fler regler tillkommer. Rapporten räknar upp Agenda 2030, EU:s plan för en cirkulär ekonomi, The Green Deal och nya regler för rapportering av hållbarhetsprestanda.

Läs mer om rapporten på miljo-utveckling.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter