• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Film: Visar lösningar inom den hållbara staden

Sverige ligger i framkant när det kommer till hållbara lösningar och har många företag som är redo att ta sina produkter och tjänster ut i världen. Inom regeringsuppdraget Smart City Sweden har man tagit fasta på detta och arbetar med att sprida svenskt kunnande och svenska lösningar internationellt.

Genom en ny film som har tagits fram av Smart City Sweden visas goda exempel upp inom områden så som miljö, mobilitet och social hållbarhet. Filmen visar upp flera platser i Sverige, där stadsplaneringen har tagits ett steg längre och vi får även möta några av de som är en del av lösningen. Till exempel får tittarna se hållbara transporter i Göteborg, stadsplanering i Linköping och social hållbarhet i Umeå.

Se filmen här (YouTube) Länk till annan webbplats.

Fler nyheter