• Avancerade material
  • Sverige

Stöd för examensarbete inom grafen

För ett nytt och snabbt växande område som grafen är det viktigt att fånga intresset hos studenter på väg in i arbetslivet. Under 2021 stöder SIO Grafen därför små- och medelstora företag som vill genomföra ett examensarbete kopplat till grafen med upp till 40 000 kr.

För att vara aktuellt för finansiering måste projektet:
  • Handla om utveckling av grafen eller tillämpning med grafen
  • Bygga kompetens som bedöms ha potential att stärka svensk grafenindustri
  • Starta under perioden januari – maj 2021

Vilka kan söka:
Erbjudandet är vara riktat till små- och medelstora företag, som kan söka stöd för ett examensarbete som genomförs med en eller flera masterstudenter från ett svenskt universitet eller högskola under 2021.

Läs mer och ansök på siografen.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter