• Byggnader och infrastruktur
  • Transporter
  • Sverige

Göteborg vill se utsläppsfria byggplatser

Genom att ta fram upphandlingskrav vill Göteborg minska utsläppen av klimatgaser från byggarbetsplatser.

Bygg- och anläggningsmaskiner står för en stor del av transportsektorns utsläpp. Först ut med att testa kraven är Göteborgs hamn.

Läs mer på miljo-utveckling.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter