• Förnybar energi
  • Europa

EU:s strategi för havsbaserad förnybar energi

För att bidra till att målet om klimatneutralitet uppnås senast 2050 har EU-kommissionen presenterat en strategi för havsbaserad förnybar energi.

I strategin föreslås att Europas havsbaserade vindkraft ska utökas, från nuvarande 12 GW till åtminstone 60 GW senast 2030 och 300 GW senast 2050. Kommissionen vill komplettera detta med 40 GW havsenergi och annan ny teknik senast 2050, såsom flytande vindkraft och solenergi.

Läs mer om strategin och ladda ner den på ec.europa.eu Länk till annan webbplats.

Fler nyheter