• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Transporter
  • Europa
  • Nordamerika

Träffa investerare på Cleantech Forum

Svenska företag med en energiinnovation som påtagligt kan bidra till att ställa om energisystemet kan nu ansöka om att få delta och presentera sin innovation för investerare från hela världen. Sista ansökningsdag är 11 december klockan 16.00.

Energimyndigheten söker svenska innovationsbolag för deltagande på evenemangen Cleantech Forum Europa och San Fransisco. Syftet med deltagandet är att träffa investerare och industriella partners för att inleda en dialog om samarbete, samt för att presentera sina energiinnovationer på Cleantech Forum.

Läs mer och anmäl dig på energimyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter