• Förnybar energi
  • Norden

Finlands Forststyrelse föreslår havsvindkraft till Korsnäs

Som en del i Finlands strävan att bli fossilfritt 2035 tar Forststyrelsen en aktiv roll när det gäller att möjliggöra vindkraftsetableringar på statens områden.

Planen är att mellan 50-100 kraftverk ska resas ungefär 15 kilometer från Korsnäs kust. Effekten på kraftverken kunde vara upp till 20 megawatt.

Läs hela artikeln på vindkraftsnyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter