• Förnybar energi
  • Transporter
  • Sverige

Bilar drivs framåt av solenenergi

Nu har HSB Sundsfastigheters arbetsfordon bytts ut mot elfordon. Fordon som laddas via nyinstallerade stolpar i parkeringsgaraget, som förses med energi från solpanelerna på taket.

När fordonen laddas i parkeringshuset är de också neutrala sett till elproduktionen, eftersom strömmen i de 21 laddstolparna kommer från 578 nya solcellspaneler på parkeringshusets tak.

Läs hela artikeln solenerginyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter