• Byggnader och infrastruktur
  • Transporter
  • Sverige

Storsatsning på cyklister och elbilsägare i Stockholms stads budget

Storsatsning på laddinfrastruktur för elbilar och på cyklister när trafikborgarrådet för Stockholm Stad presenterade budgeten för 2021. Bland annat ska stadens 40.000 anställda erbjudas cykel som en förmån.

Under pandemin har Stockholm upplevt en cykelboom utan dess like. Och stadsledningen räknar med att trycket består. Och det tar man fast på i budgeten, bland annat ska en Cykeljour inrättas, som löpande ska avhjälpa hinder i cykelnätet, och hålla efter det.

Läs hela artikeln på di.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter