• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

EU ger klartecken till 10 000 miljarder kronor i gröna investeringar

Pengarna ska till exempel gå till projekt som främjar biologisk mångfald och hållbarhet och som är i linje med klimatmålen från Parisavtalet.

Fler nyheter