• Byggnader och infrastruktur
  • Sverige

LFM30 – Malmös samarbetsplattform för klimatneutral bygg- och anläggningssektor samlar över 100 intressenter

Målet är att alla anslutna ska halvera sin klimatpåverkan från nuläge till 2025 och att alla byggherrar ska ha startat minst ett klimatneutralt byggprojekt.

Fler nyheter