• Transporter
  • Sverige

Rapport: 2,6 miljoner laddbara personbilar kan rulla på svenska vägar inom tio år

År 2030 bedöms omkring 50 procent av alla bilar som rullar på svenska vägar vara laddbar, enligt en rapport från Stockholms Handelskammare. Det innebär att utsläppen från personbilar kan minskas med 57 procent, men det förutsätter en kraftig utbyggnad av laddinfrastruktur.

Rapporten bygger på tre scenarion – låg, medel och högt – där medelscenariot bedöms vara det mest sannolika prognosscenariot.

Läs hela artikeln på chamber.se Länk till annan webbplats.

Ladda ner rapporten Elbilar på frammarsch Länk till annan webbplats.

Fler nyheter