• Avancerade material
 • Avfall och återvinning
 • Byggnader och infrastruktur
 • Elnät och energilagring
 • Energieffektivisering
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Förnybar energi
 • Resurser och miljö
 • Transporter
 • Vatten och avlopp
 • Sverige

Utlysning: Löpande förstudier – Östra Mellansverige

Du kan nu söka stöd för förstudier från EU-programmet Östra Mellansverige. Förstudierna ska rikta sig mot något av de tre insatsområdena. Ansökningarna hanteras löpande.

Östra Mellansverige har tre insatsområden:

 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
 2. Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag.
 3. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer.

Sista ansökningsdag 1 december, 2020, med möjlighet till förlängning.

Läs mer och ansök på tillvaxtverket.selänk till annan webbplats

Fler nyheter