• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Utlysning: Löpande förstudier – Mellersta Norrland

Du kan söka stöd för förstudier från EU-programmet Mellersta Norrland. Ansökningarna hanteras löpande. Förstudierna ska rikta in sig mot insatsområde 2, 3 eller 5.

I denna utlysning ska er ansökan om förstudie vara inriktad mot något av följande insatsområden och möta nedan beskrivna krav.
2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik.
3. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft, investeringsprioritering
5. Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur.

Sista ansökningsdag 1 december, 2020, med chans till förlängning.

Läs mer och ansök på tillvaxtverket.selänk till annan webbplats

Fler nyheter