• Elnät och energilagring
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Europa

Järnpulver som cirkulärt bränsle

I Nederländerna har man nu presenterat vad som sägs vara världens första industriinstallation där järnpulver används som cirkulärt bränsle.

I nermald form kan billigt järnpulver användas för att generera energi, och förbränningen släpper inte ut koldioxid – utan restprodukten blir järnoxid.

Läs hela artikeln på ny teknik.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter