• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Nordamerika

Joe Bidens klimatplan kan placera Parisavtalets mål inom räckhåll

De amerikanska väljarna har gjutit nytt liv i det globala klimatarbetet. Att USA återinträder i Parisavtalet löser inte klimatkrisen. Men Joe Bidens seger kommer visa sig vara epokgörande.

Fler nyheter