• Förnybar energi
  • Sverige

Forskning kan göra färgade solceller mer effektiva

Srinivasan Anand är professor i tillämpad fysik vid KTH och leder ett projekt som använder sig av så kallade nanofotoniska metoder för att öka verkningsgraden hos färgade solceller.

Projektet inleddes i februari 2020 och finansieras av Energimyndigheten.

Läs hela artikeln på solenerginyheter.se Länk till annan webbplats.

Flera nyheter om förnybar energi