• Avfall och återvinning
  • Förnybar energi
  • Transporter
  • Sverige

Föroreningar från pappersindustrins avloppsvatten kan bli vätgas


Organiska föroreningar i ett pappers- och massabruks avloppsvatten kan omvandlas till klimatvänlig vätgas. Det visar ett projekt från RISE.

I MultiBio, ett projekt som finansieras av Vinnova och industrin, undersöks om det är möjligt att producera biovätgas som en del av brukens vattenreningsprocess – samtidigt som vattnet ändå måste renas.

Läs mer på energinyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter