• Förnybar energi
  • Transporter
  • Sverige

Nytt grönt bränsle kan produceras i Örnsköldsvik

Nu inleder göteborgsföretaget Liquid Wind projekteringen av en produktionsanläggning för elektrometanol i Örnsköldsvik. Den totala investeringen kan bli 1,5 miljarder kronor och målet är att fatta investeringsbeslut under 2022.

Elekrometanol, också känt som eMethanol, är ett koldioxidneutralt flytande bränsle som i det här fallet ska produceras för att användas inom sjöfarten.

Läs hela artikeln på svt.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter