• Byggnader och infrastruktur
  • Transporter
  • Sverige

Regeringen vill satsa på elvägar

Elvägar ska halvera utsläppen från tung trafik. Det hoppas regeringen, som ger Trafikverket i uppdrag att planera en utbyggnad av elvägar fram till 2035. Totalt ska 3 000 kilometer väg elektrifieras. Dessutom inrättas en elektrifieringskommission som domineras av industrin.

Kommissionen ska också titta över möjligheterna till vätgasdrift. Dessutom tillsätts en utredning, som ska titta närmare på reglering av elvägar och hur de ska finansieras.

Läs hela artikeln på miljo-utveckling.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter