• Avancerade material
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Sverige

Mångmiljonsatsning på testbäddar för bioekonomi

Regeringen ger i höstbudgeten RISE ett tillskott på 350 miljoner kronor över två år för att intensifiera arbetet med hållbara lösningar inom bioekonomin. Tillskottet ska stärka RISE satsning på testbäddar för bioraffenaderi.

Genom att modernisera och komplettera RISE testbäddar för bioraffinaderi kan Sverige förbättra förutsättningarna för kommersialisering av nya lösningar. Satsningen kan bidra till företagsetableringar och internationella investeringar, samt etableringen av ett centrum i världsklass för en resurseffektiv, giftfri och cirkulär bioekonomi.

Läs hela artikeln på recyklingnet.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter