• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Affärsmodell för cirkulär ekonomi

Nu finns Cirkulär Business Model Canvas, en guide till företag att utveckla nya affärsmodeller.

Cirkulär Business Model Canvas är en handledning som hjälper dig som coachar i affärsutveckling och dig som driver eller startar en verksamhet och strävar efter att omskapa en befintlig affärsmodell i cirkulär riktning, eller ta fram en ny som bygger på det cirkulära synsättet.

Läs mer på tillvaxtverket.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter