• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Utlysning: Robotlyftet – Automations­checkar

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Då kan ni söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete med detta.

Innan ansökan måste ni ha gjort en förutsättningsstudie där ni identifierat era möjligheter att genomföra ett automationsprojekt. Genom Robotlyftet erbjuds kostnadsfri rådgivning och stöd i hela landet för att göra en sådan förutsättningsstudie.

Läs mer om robotlyftet och ansök på tillvaxtverket.selänk till annan webbplats

Läs mer om förutsättningsstudien på tillvaxtverket.selänk till annan webbplats

Fler nyheter