• Förnybar energi
  • Transporter
  • Europa

Varför ökar intresset för vätgas och vilka är de stora utmaningarna?

Det finns flera skäl till det växande globala intresset. Vätgas har väldigt många möjliga användningsområden och ses som en möjliggörare för att uppnå en ren, säker och ekonomiskt hållbar energiförsörjning.

Tillgången på miljövänlig vätgas väntas öka tack vare att den kan framställas med hjälp av överskottsel från vindkraftverk och solpaneler och därmed också lösa ett stort energilagringsproblem.

Läs hela artikeln på energi.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter