• Byggnader och infrastruktur
  • Transporter
  • Sverige

Utlysning: Lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen

InfraSweden2030 finansierar innovationsprojekt med skalbara, snabbimplementerade och resurseffektiva lösningar som kan bidra till hållbar utveckling av transportinfrastrukturen. Syftet är att möta utmaningar och möjligheter i spåren av coronapandemin. Transportinfrastrukturen ställs inför nya behov och får samtidigt knappare resurser. I erbjudandet vill vi lyfta fram insikten om att en snabbare omställning mot hållbarhet är möjlig.

Utlysningens totala budget är 10 miljoner kronor för perioden 2021–2024. För små innovationsprojekt beviljas bidrag med max 1 miljon kronor medan för stora innovationsprojekt inte finns någon övre gräns. Bidraget kan utgöra högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.

Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter