• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Transporter
  • Sverige

Ny fond ska investera i omställning till förnybart

Swedbank Roburs Råvarufond har gjorts om till en ny tematisk fond med fokus på sol, vind och energiomställning. Den nya fonden, Transition Energy, ska investera i bolag världen över som bidrar till omställningen till ett förnybart energisystem.

Innehaven kommer att vara en mix av etablerade bolag med beprövade affärsidéer och nya bolag i tillväxtfasen.

Läs hela artikeln på solenerginyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter