• Resurser och miljö
  • Transporter
  • Sverige

Nya möjligheter att omvandla skogs- och jordbruksrester till bioolja

Genom att bearbeta restströmmar som halm, sågspån, bark och GROT i en process för HTL (hydrotermisk förvätskning), har ett delprojekt inom BioEkonomi2.0 lyckats framställa biobaserade råoljor som kan användas som eldningsolja eller efter modifiering användas i befintliga oljeraffinaderier för produktion av transportbränslen.

Fler nyheter